We hebben we bij SlimVeilig een eenvoudig privacybeleid: we verzamelen alleen de meest noodzakelijk persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoer van onze dienstverlening. Niets meer, niets minder.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (dus geen organisatie) een persoonsgegeven. Met geïdentificeerd bedoelt de wet dat de informatie direct over u gaat. Met identificeerbaar bedoelt ze dat de informatie naar u ter herleiden is. Denk hierbij aan uw ip-adres of een combinatie van uw postcode en huisnummer.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarom?

Wij verzamelen enkel en alleen persoonsgegevens die u actief bij ons opgeeft. Zonder een expliciete en bewuste handeling van uw kant zullen wij nooit persoonsgegevens opslaan. In de volgende gevallen slaan we uw persoonsgegevens op:

Als u contact met ons opneemt

Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, door ons te e-mailen of op andere manier te benaderen, dan slaan we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoudelijk bericht op. We gebruiken deze gegevens om op uw bericht te reageren.

Als u een bestelling bij ons plaatst

Als u een bestelling bij ons plaatst, bijvoorbeeld via de telefonisch, per e-mail, wanneer we bij uw langskomen op een afspraak of op andere manier, dan slaan we uw naam, e-mailadres, adres en andere gegevens die u met ons deelt op. We gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Onze website maakt gebruik van SSL. Dit betekent dat alle gegevens die u ons via een contactformulier toestuurt zijn versleuteld. Alle gegevens worden vervolgens veilig opgeslagen.

Wie ontvangen uw gegevens?

SlimVeilig verzamelt uw persoonsgegevens en is voor de wet verantwoordelijk (“verwerkingsverantwoordelijke”). Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: 0348 784 125
E-mail: info@slimveilig.nl

Daarnaast kan het zo zijn dat andere partijen binnen Europa uw gegevens ontvangen, maar enkel en alleen als dat noodzakelijk is om uw overeenkomst met SlimVeilig uit te voeren. Dat kunnen partijen in volgende categorieën zijn: IT-dienstverlening, betaalproviders, vervoerders, installateurs en boekhouders. Zij mogen uw gegevens enkel en alleen gebruiken in het kader van uw overeenkomst met SlimVeilig.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft recht om:

  • uw gegevens in te zien;
  • uw gegevens te ontvangen in een machine-leesbaar formaat;
  • uw gegevens aan te (laten) passen;
  • uw gegevens te laten verwijderen (zolang dat niet door de wet wordt beperkt. Zo zijn wij verplicht bestelgegevens minimaal 7 jaar te bewaren);
  • de verwerking van uw gegevens te (laten) beperken;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;

Heeft u verder nog vragen, neem dan contact met ons op.